eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1134

NGC 1134
Objekt NGC 1134 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1134 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x0.9'
veľkosť: V=12.2m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h53m41.1s; Dec= 13°0'53"
RedShift (z): 0.012142
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1134: na základe množstva červeného posunu (z) - 51.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1134 : PGC 10928, UGC 2365, MCG 2-8-27, CGCG 440-27, Arp 200, IRAS 02509+1248

Blízke objekty: NGC 1132, NGC 1133, NGC 1135, NGC 1136

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.