eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1160

NGC 1160
Objekt NGC 1160 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1160 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 1.50'x0.7'
veľkosť: V=12.8m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h1m13.2s; Dec= 44°57'20"
RedShift (z): 0.008432
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1160: na základe množstva červeného posunu (z) - 35.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1160 : PGC 11403, UGC 2475, MCG 7-7-14, CGCG 540-27, KCPG 86A, IRAS 02579+4445

Blízke objekty: NGC 1158, NGC 1159, NGC 1161, NGC 1162

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.