eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1161

NGC 1161
Objekt NGC 1161 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1161 - galaxie v súhvezdí Perzeus
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.80'x2.0'
veľkosť: V=11.0m; B=12.1m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h1m14.1s; Dec= 44°53'51"
RedShift (z): 0.006518
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1161: na základe množstva červeného posunu (z) - 27.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1161 : PGC 11404, UGC 2474, MCG 7-7-15, CGCG 540-26, KCPG 86B, IRAS 02579+4442

Blízke objekty: NGC 1159, NGC 1160, NGC 1162, NGC 1163

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.