eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1187

NGC 1187
Objekt NGC 1187 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1187 - galaxie v súhvezdí Eridanus
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.20'x3.2'
veľkosť: V=10.8m; B=11.3m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h2m37.6s; Dec= -22°52'2"
RedShift (z): 0.004637
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1187: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1187 : PGC 11479, ESO 480-23, MCG -4-8-16, UGCA 49, AM 0300-230, IRAS 03003-2303

Blízke objekty: NGC 1185, NGC 1186, NGC 1188, NGC 1189

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.