eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1273

NGC 1273
Voorwerp NGC 1273 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1273 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Persei
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.80'x0.7'
omvang: V=13.2m; B=14.3m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h19m26.8s; Dec= 41°32'24"
roodverschuiving (z): 0.017969
De afstand van de zon tot NGC 1273: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 75.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1273 : PGC 12396, MCG 7-7-59, CGCG 540-99

Objecten in de buurt: NGC 1271, NGC 1272, NGC 1274, NGC 1275

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.