eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1273

NGC 1273
Objekt NGC 1273 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1273 - galax i stjärnbild Persei
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=13.2m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h19m26.8s; Dec= 41°32'24"
rödförskjutning (z): 0.017969
Avståndet från solen till NGC 1273: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 75.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1273 : PGC 12396, MCG 7-7-59, CGCG 540-99

Närliggande objekt: NGC 1271, NGC 1272, NGC 1274, NGC 1275

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.