eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1273

NGC 1273
objekt NGC 1273 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1273 - galakse i stjernebildet Persei
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=14.3m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t19m26.8s; Dec= 41°32'24"
Rødforskyvning (z): 0.017969
Avstand fra solen til NGC 1273: basert på redshiftverdien (z) - 75.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1273 : PGC 12396, MCG 7-7-59, CGCG 540-99

Naboobjekter: NGC 1271, NGC 1272, NGC 1274, NGC 1275

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.