eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1407

NGC 1407
Voorwerp NGC 1407 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1407 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridani
Type: E1 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 4.60'x4.3'
omvang: V=9.7m; B=10.7m
De helderheid van het oppervlak: 12.8 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 3h40m11.8s; Dec= -18°34'49"
roodverschuiving (z): 0.005934
De afstand van de zon tot NGC 1407: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 25.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1407 : PGC 13505, ESO 548-67, MCG -3-10-30

Objecten in de buurt: NGC 1405, NGC 1406, NGC 1408, NGC 1409

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.