eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1407

NGC 1407
Objekt NGC 1407 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1407 - galax i stjärnbild Eridani
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 4.60'x4.3'
magnitud: V=9.7m; B=10.7m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h40m11.8s; Dec= -18°34'49"
rödförskjutning (z): 0.005934
Avståndet från solen till NGC 1407: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 25.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1407 : PGC 13505, ESO 548-67, MCG -3-10-30

Närliggande objekt: NGC 1405, NGC 1406, NGC 1408, NGC 1409

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.