eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1407

NGC 1407
objekt NGC 1407 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1407 - galakse i stjernebildet Eridani
Typen: E1 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 4.60'x4.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.7m; B=10.7m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 3t40m11.8s; Dec= -18°34'49"
Rødforskyvning (z): 0.005934
Avstand fra solen til NGC 1407: basert på redshiftverdien (z) - 25.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1407 : PGC 13505, ESO 548-67, MCG -3-10-30

Naboobjekter: NGC 1405, NGC 1406, NGC 1408, NGC 1409

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.