eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1408

NGC 1408
Objekt NGC 1408 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1408 - av Henry Dreyer sa koordinater, föremålet hittades inte igen;
i stjärnbild Fornacis
Typ: NF -
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h39m20s; Dec= -35°31'30"
Övriga namn på objektet NGC 1408 : ESO 358-?48

Närliggande objekt: NGC 1406, NGC 1407, NGC 1409, NGC 1410

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.