eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1408

NGC 1408
Obiekt NGC 1408 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1408 - współrzędne wskazane przez Henry Dreyer, obiekt nie został odzyskany;
w konstelacji Piec
Тип: NF -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 3h39m20s; Dec= -35°31'30"
Inne nazwy obiektów NGC 1408 : ESO 358-?48

Sąsiadujące obiekty: NGC 1406, NGC 1407, NGC 1409, NGC 1410

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.