eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1408

NGC 1408
Objekt NGC 1408 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1408 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Fornacis
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 3h39m20s; Dec= -35°31'30"
Jiné názvy objektu NGC 1408 : ESO 358-?48

Nedaleko objekty: NGC 1406, NGC 1407, NGC 1409, NGC 1410

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.