eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1410

NGC 1410
Objekt NGC 1410 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1410 - galax i stjärnbild Tauri
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.6'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h41m10.8s; Dec= -1°17'55"
rödförskjutning (z): 0.025324
Avståndet från solen till NGC 1410: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 107.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1410 : PGC 13556, UGC 2821, MCG 0-10-12, CGCG 391-28, KCPG 93B, VV 729, 3ZW 55

Närliggande objekt: NGC 1408, NGC 1409, NGC 1411, NGC 1412

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.