eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1411

NGC 1411
Objekt NGC 1411 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1411 - galax i stjärnbild Horologii
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.4'
magnitud: V=11.3m; B=12.2m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h38m44.9s; Dec= -44°6'2"
rödförskjutning (z): 0.003279
Avståndet från solen till NGC 1411: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 13.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1411 : PGC 13429, IC 1943, MCG -7-8-4, ESO 249-11

Närliggande objekt: NGC 1409, NGC 1410, NGC 1412, NGC 1413

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.