eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1412

NGC 1412
Objekt NGC 1412 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1412 - galax i stjärnbild Fornacis
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.80'x0.7'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 3h40m29.3s; Dec= -26°51'43"
rödförskjutning (z): 0.005971
Avståndet från solen till NGC 1412: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 25.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1412 : PGC 13520, IC 1981, ESO 482-29, MCG -5-9-21, AM 0338-270

Närliggande objekt: NGC 1410, NGC 1411, NGC 1413, NGC 1414

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.