eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1410

NGC 1410
Objekt NGC 1410 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1410 - galaxie v súhvezdí Býk
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.6'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 3h41m10.8s; Dec= -1°17'55"
RedShift (z): 0.025324
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1410: na základe množstva červeného posunu (z) - 107.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1410 : PGC 13556, UGC 2821, MCG 0-10-12, CGCG 391-28, KCPG 93B, VV 729, 3ZW 55

Blízke objekty: NGC 1408, NGC 1409, NGC 1411, NGC 1412

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.