eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1488

NGC 1488
Objekt NGC 1488 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1488 - dvě hvězdy v souhvězdí Tauri
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h0m4.7s; Dec= 18°34'0"

Nedaleko objekty: NGC 1486, NGC 1487, NGC 1489, NGC 1490

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.