eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1488

NGC 1488
Obiekt NGC 1488 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1488 - dwie gwiazdki w konstelacji Byk
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h0m4.7s; Dec= 18°34'0"

Sąsiadujące obiekty: NGC 1486, NGC 1487, NGC 1489, NGC 1490

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.