eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1488

NGC 1488
Voorwerp NGC 1488 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1488 - twee sterren in het sterrenbeeld Tauri
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h0m4.7s; Dec= 18°34'0"

Objecten in de buurt: NGC 1486, NGC 1487, NGC 1489, NGC 1490

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.