eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1545

NGC 1545
Objekt NGC 1545 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1545 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Persei
Typ: II2p -
Úhlové rozměry: 12.00'
velikosti: V=6.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h20m56.2s; Dec= 50°15'19"
Jiné názvy objektu NGC 1545 : OCL 399

Nedaleko objekty: NGC 1543, NGC 1544, NGC 1546, NGC 1547

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.