eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1545

NGC 1545
Obiekt NGC 1545 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1545 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Perseusz
Тип: II2p -
Wymiary kątowe: 12.00'
Wielkość gwiazd: V=6.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h20m56.2s; Dec= 50°15'19"
Inne nazwy obiektów NGC 1545 : OCL 399

Sąsiadujące obiekty: NGC 1543, NGC 1544, NGC 1546, NGC 1547

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.