eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1545

NGC 1545
Voorwerp NGC 1545 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1545 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Persei
Type: II2p -
De hoekige afmetingen: 12.00'
omvang: V=6.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h20m56.2s; Dec= 50°15'19"
Andere namen van het object NGC 1545 : OCL 399

Objecten in de buurt: NGC 1543, NGC 1544, NGC 1546, NGC 1547

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.