eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1738

NGC 1738
Objekt NGC 1738 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1738 - galaxie v súhvezdí Zajac
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x0.7'
veľkosť: V=12.9m; B=13.7m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h1m46.5s; Dec= -18°9'27"
RedShift (z): 0.013066
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1738: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1738 : PGC 16585, ESO 552-49, MCG -3-13-54, IRAS 04595-1813

Blízke objekty: NGC 1736, NGC 1737, NGC 1739, NGC 1740

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.