eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1925

NGC 1925
Voorwerp NGC 1925 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1925 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 11.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h21m30s; Dec= -65°48'48"
Andere namen van het object NGC 1925 : ESO 85-SC76, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1923, NGC 1924, NGC 1926, NGC 1927

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.