eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1925

NGC 1925
Objekt NGC 1925 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1925 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 11.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h21m30s; Dec= -65°48'48"
Övriga namn på objektet NGC 1925 : ESO 85-SC76, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1923, NGC 1924, NGC 1926, NGC 1927

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.