eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1925

NGC 1925
Obiekt NGC 1925 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1925 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 11.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h21m30s; Dec= -65°48'48"
Inne nazwy obiektów NGC 1925 : ESO 85-SC76, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1923, NGC 1924, NGC 1926, NGC 1927

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.