eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1930

NGC 1930
Voorwerp NGC 1930 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1930 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pictoris
Type: SB0 - spiraalvormig sterrenstelsel met bar
De hoekige afmetingen: 1.90'x1.2'
omvang: V=12.4m; B=13.4m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h25m56.6s; Dec= -46°43'42"
roodverschuiving (z): 0.014473
De afstand van de zon tot NGC 1930: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 61.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1930 : PGC 17276, ESO 253-4

Objecten in de buurt: NGC 1928, NGC 1929, NGC 1931, NGC 1932

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.