eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1928

NGC 1928
Voorwerp NGC 1928 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1928 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.50'
omvang: V=11.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h20m56.6s; Dec= -69°28'41"
Andere namen van het object NGC 1928 : ESO 56-SC106, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1926, NGC 1927, NGC 1929, NGC 1930

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.