eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1929

NGC 1929
Voorwerp NGC 1929 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1929 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h21m37s; Dec= -67°54'48"
Andere namen van het object NGC 1929 : ESO 56-EN107, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1927, NGC 1928, NGC 1930, NGC 1931

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.