eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1929

NGC 1929
Objekt NGC 1929 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1929 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h21m37s; Dec= -67°54'48"
Övriga namn på objektet NGC 1929 : ESO 56-EN107, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1927, NGC 1928, NGC 1930, NGC 1931

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.