eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1929

NGC 1929
Objekt NGC 1929 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1929 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h21m37s; Dec= -67°54'48"
Jiné názvy objektu NGC 1929 : ESO 56-EN107, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1927, NGC 1928, NGC 1930, NGC 1931

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.