eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1928

NGC 1928
Objekt NGC 1928 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1928 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.50'
velikosti: V=11.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h20m56.6s; Dec= -69°28'41"
Jiné názvy objektu NGC 1928 : ESO 56-SC106, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1926, NGC 1927, NGC 1929, NGC 1930

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.