eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1928

NGC 1928
Obiekt NGC 1928 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1928 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.50'
Wielkość gwiazd: V=11.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h20m56.6s; Dec= -69°28'41"
Inne nazwy obiektów NGC 1928 : ESO 56-SC106, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1926, NGC 1927, NGC 1929, NGC 1930

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.