eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1928

NGC 1928
Objekt NGC 1928 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1928 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.50'
magnitud: V=11.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h20m56.6s; Dec= -69°28'41"
Övriga namn på objektet NGC 1928 : ESO 56-SC106, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1926, NGC 1927, NGC 1929, NGC 1930

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.