eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1928

NGC 1928
objekt NGC 1928 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1928 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t20m56.6s; Dec= -69°28'41"
Andre objektnavn NGC 1928 : ESO 56-SC106, in LMC

Naboobjekter: NGC 1926, NGC 1927, NGC 1929, NGC 1930

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.