eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1929

NGC 1929
Obiekt NGC 1929 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1929 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h21m37s; Dec= -67°54'48"
Inne nazwy obiektów NGC 1929 : ESO 56-EN107, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1927, NGC 1928, NGC 1930, NGC 1931

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.