eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1937

NGC 1937
Objekt NGC 1937 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1937 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h22m24s; Dec= -67°54'0"
Jiné názvy objektu NGC 1937 : ESO 56-SC112, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1935, NGC 1936, NGC 1938, NGC 1939

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.