eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1935

NGC 1935
Objekt NGC 1935 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1935 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h21m58.8s; Dec= -67°57'27"
Jiné názvy objektu NGC 1935 : IC 2126, ESO 56-EN110, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1933, NGC 1934, NGC 1936, NGC 1937

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.