eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1935

NGC 1935
Obiekt NGC 1935 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1935 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h21m58.8s; Dec= -67°57'27"
Inne nazwy obiektów NGC 1935 : IC 2126, ESO 56-EN110, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1933, NGC 1934, NGC 1936, NGC 1937

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.