eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1936

NGC 1936
Obiekt NGC 1936 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1936 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h22m14.6s; Dec= -67°58'34"
Inne nazwy obiektów NGC 1936 : IC 2127, ESO 56-EN111, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1934, NGC 1935, NGC 1937, NGC 1938

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.