eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1936

NGC 1936
objekt NGC 1936 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1936 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t22m14.6s; Dec= -67°58'34"
Andre objektnavn NGC 1936 : IC 2127, ESO 56-EN111, in LMC

Naboobjekter: NGC 1934, NGC 1935, NGC 1937, NGC 1938

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.