eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1935

NGC 1935
objekt NGC 1935 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1935 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t21m58.8s; Dec= -67°57'27"
Andre objektnavn NGC 1935 : IC 2126, ESO 56-EN110, in LMC

Naboobjekter: NGC 1933, NGC 1934, NGC 1936, NGC 1937

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.