eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1935

NGC 1935
Objekt NGC 1935 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1935 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h21m58.8s; Dec= -67°57'27"
Övriga namn på objektet NGC 1935 : IC 2126, ESO 56-EN110, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1933, NGC 1934, NGC 1936, NGC 1937

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.