eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1943

NGC 1943
Objekt NGC 1943 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1943 - nebulosa i stjärnbild Mensae
Typ: EN+OCL -
magnitud: B=12.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h22m28.8s; Dec= -70°9'18"
Övriga namn på objektet NGC 1943 : ESO 56-SC114, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1941, NGC 1942, NGC 1944, NGC 1945

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.