eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1945

NGC 1945
Objekt NGC 1945 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1945 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h24m54s; Dec= -66°27'12"
Övriga namn på objektet NGC 1945 : ESO 85-EN83

Närliggande objekt: NGC 1943, NGC 1944, NGC 1946, NGC 1947

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.