eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1945

NGC 1945
Voorwerp NGC 1945 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1945 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h24m54s; Dec= -66°27'12"
Andere namen van het object NGC 1945 : ESO 85-EN83

Objecten in de buurt: NGC 1943, NGC 1944, NGC 1946, NGC 1947

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.