eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1945

NGC 1945
objekt NGC 1945 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1945 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t24m54s; Dec= -66°27'12"
Andre objektnavn NGC 1945 : ESO 85-EN83

Naboobjekter: NGC 1943, NGC 1944, NGC 1946, NGC 1947

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.