eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1947

NGC 1947
objekt NGC 1947 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1947 - galakse i stjernebildet Doradus
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'x2.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.7m; B=11.7m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t26m47.3s; Dec= -63°45'39"
Rødforskyvning (z): 0.003669
Avstand fra solen til NGC 1947: basert på redshiftverdien (z) - 15.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1947 : PGC 17296, ESO 85-87, AM 0526-634, IRAS 05264-6347

Naboobjekter: NGC 1945, NGC 1946, NGC 1948, NGC 1949

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.