eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1946

NGC 1946
objekt NGC 1946 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1946 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.6m; B=12.7m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t25m16.4s; Dec= -66°23'41"
Andre objektnavn NGC 1946 : ESO 85-SC84, in LMC

Naboobjekter: NGC 1944, NGC 1945, NGC 1947, NGC 1948

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.